HAVSPADDLARNAS BLÅ BAND

Havspaddlarnas Blå Band (HBB) sträcker sig längs hela Sveriges kust, från Svinesund till Haparanda. Starten sker vid Svinesundsbrons landfäste, med Norge på andra sidan vattnet. Cirka 2400 kilometer senare, vid Torneälvens utlopp (svenska sidan), går paddlaren i mål genom att lägga handen på Riksröse 59 vid Virtakari udde strax söder om Haparanda.

HBB instiftades 1990. Vid utgången av 2011 hade totalt 139 HBB-turer genomförts. Några har paddlat sträckan flera gånger, många andra har tvingats avbryta längs vägen, ofta på grund av ogynnsamt väder eller skador.

Efter genomförd tur avgör en jury - utifrån paddlarens loggbok och muntliga redogörelse - huruvida paddlaren kan tituleras godkänd som HBB-paddlare. Reglerna bygger i stort på att kajaken (enmanskajak) ska framföras helt av paddlaren själv, enbart med paddel och utan bärningar i ett sammanhängande streck på kartan. Paddlaren ansvar själv för att all nödvändig utrustning medföljer kajaken, för eventuella reparationer och för införskaffande av kompletterande proviant vid behov. Hjälp och avlastning utifrån är ej tillåtet.

Läs mer om Havspaddlarnas Blå Band på http://www.havspaddlarnasblaband.se/